Fucus_vesiculosus_BothnianSea_Pori_Säpp

VEM ÄTER BLÅSTÅNG?

Vada längs Östersjöns klippstränder och delta i vår forskning!

Blåstången bildar vackra bälten längs Östersjöns klipp- och stenbottnar på ungefär 0,5-3 m djup. Förutom fisk, lever ett stort antal olika djur såsom tånggråsuggor, tångmärlor, tångräkor, musslor och snäckor bland blåstången. Dessa djur använder tången både som skydd och som föda. Djuren äts i sin tur upp av många fiskarter, och är en viktig länk i Östersjöns näringskedjor.


Delta i vår forskning och hjälp oss att ta reda på hur mycket liv det finns bland blåstången i olika delar av de Finländska havsområdena. Undersök blåstången vid stranden nära dig, på stugan, eller under en båtutflykt! Undersökningen tar ca 15-30 min och den är lätt och rolig att genomföra t.ex. tillsammans med barn. 

 

ANVISNINGAR FÖR FORSKNINGSARBETET

Gör undersökningen bara på ställen där det finns flera tångruskor, eftersom vi inte vill störa tången och livet bland den där den förekommer väldigt sparsamt. I skyddsområden och nationalparker skall man vara medveten om ifall det t.ex. inte är tillåtet att plocka växter.

1. DJURINSAMLING

 1. Välj en tångruska. Om ruskan växer på en sten, ta gärna upp den med stenen. Om ruskan växer på en klippa kan det vara behändigt att klippa av den längst ner.

 2. Sätt ruskan snabbt i ett tomt tvättfat eller i ett ämbare och hämta den till stranden. Skaka ruskan kraftigt ovanför fatet, så att djuren som gömmer sig inne i ruskan faller ner i fatet. Gå ännu igenom ruskan och plocka ut djur som kanske inte har lossnat.

 3. Mät ruskans ungefärliga längd eller ta en bild med t.ex. en tändsticksask bredvid ruskan.

 4. Räkna antalet individer av olika djurarter. (Se instruktionerna under punkt 2).

 5. Återför tången och djuren tillbaka till havet och rapportera resultat (se punkt 3). 

2. ARTIDENTIFIERING

Räkna antalet individer av olika djurarter.


Om djuren simmar omkring för snabbt, häll försiktigt bort lite vatten eller uppskatta djurens antal. 

Om du hittar och känner till andra arter (t.ex. havstulpan eller fiskarter), kan du även rapportera dem. Om du har svårt att identifiera djurarterna kan du dela in dem i grupper, t.ex. snäckor, musslor, märlor/gråsuggor.


Du kan även skicka oss en bild av de djur som du fångat.

3. RAPPORTERING

 1. Datum och tidpunkt då du gjorde undersökningen

 2. Djupet (m) där du tog tångruskan

 3. Var undersökningen gjordes: koordinater eller namnet på ön/platsen och kommun

 4. Blåstångens storlek (ca) (eller skicka en bild)

 5. Mängden blåstång: täcker blåstångsruskor under 25%, 25-50%, 50-75% eller över 75% av bottnen? 

 6. Skicka art- och individantalet tillsammans med ovannämnd information per WhatsApp eller SMS till numret +358449739156 eller per e-post blastang@abo.fi


TACK FÖR DIN HJÄLP!

 
 
 

FORSKNINGSTEAM

Förutom er består forskningsteamet av bl.a.

team VÄB.JPG

Henna Rinne (forskare, FD), Sonja Salovius-Laurén (specialforskare, FD) och Tiina Salo (forskare, FD) jobbar bl.a. med makroalger vid miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi.

I projektet framställs även en kortfilm om blåstången i samarbete med DocArt.

Vi samarbetar även med:

Marthaförbundet - Östersjön 2.0 

Östersjöprojektet

Baltic Sea Action Group

Åland SeaMap

Projektet är finansierat av Svenska Kulturfonden.

 

OTA YHTEYTTÄ/TA KONTAKT

+358 449739156

 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

©2020 by Kuka syö rakkolevää? Proudly created with Wix.com

Tångmärla

Tångmärlor är 0,3-2 cm långa kräftdjur. De betar effektivt på trådalger som ofta växer på blåstången.