top of page
Fucus_vesiculosus_BothnianSea_Pori_Säpp

VEM ÄTER BLÅSTÅNG?

Medborgarforskningsprojektet har nu avlutats. Ett varmt tack till alla deltagare!

På svenska: Welcome

EN DOKUMENTÄR OM BLÅSTÅNG

Vem äter blåstång-projektet har tillsammans med DocArt gjort en kort dokumentär om blåstång och dess djursamhälle. Dokumentären är en bra introduktion till blåstångens betydelse i Östersjön.

På svenska: Text
Docart
Watch Now
På svenska: Watch

ANVISNINGAR FÖR FORSKNINGSARBETET

Gör undersökningen bara på ställen där det finns flera tångruskor, eftersom vi inte vill störa tången och livet bland den där den förekommer väldigt sparsamt. I skyddsområden och nationalparker skall man vara medveten om ifall det t.ex. inte är tillåtet att plocka växter.

Menetelm%C3%A4ohjeet_sve_tuuli_edited.jp

1. DJURINSAMLING

 1. Välj en tångruska. Om ruskan växer på en sten, ta gärna upp den med stenen. Om ruskan växer på en klippa kan det vara behändigt att klippa av den längst ner.

 2. Sätt ruskan snabbt i ett tomt tvättfat eller i ett ämbare och hämta den till stranden. Skaka ruskan kraftigt ovanför fatet, så att djuren som gömmer sig inne i ruskan faller ner i fatet. Gå ännu igenom ruskan och plocka ut djur som kanske inte har lossnat.

 3. Mät ruskans ungefärliga längd eller ta en bild med t.ex. en tändsticksask bredvid ruskan.

 4. Räkna antalet individer av olika djurarter. (Se instruktionerna under punkt 2).

 5. Återför tången och djuren tillbaka till havet och rapportera resultat (se punkt 3). 

DJUR_edited.jpg

2. ARTIDENTIFIERING

Räkna antalet individer av olika djurarter.


Om djuren simmar omkring för snabbt, häll försiktigt bort lite vatten eller uppskatta djurens antal. 

Om du hittar och känner till andra arter (t.ex. havstulpan eller fiskarter), kan du även rapportera dem. Om du har svårt att identifiera djurarterna kan du dela in dem i grupper, t.ex. snäckor, musslor, märlor/gråsuggor.


Du kan även skicka oss en bild av de djur som du fångat.

Raportointi.png

3. RAPPORTERING

 1. Datum och tidpunkt då du gjorde undersökningen

 2. Djupet (m) där du tog tångruskan

 3. Var undersökningen gjordes: koordinater eller namnet på ön/platsen och kommun

 4. Blåstångens storlek (ca) (eller skicka en bild)

 5. Mängden blåstång: täcker blåstångsruskor under 25%, 25-50%, 50-75% eller över 75% av bottnen? 

 6. Skicka art- och individantalet tillsammans med ovannämnd information per e-post blastang@abo.fi


TACK FÖR DIN HJÄLP!

På svenska: Other Projects